top of page
Experiment

Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων για την κλινική διάγνωση και πρόγνωση ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) με βάση τη φασματομετρία μάζας (MS) και την multiplex (πολυπλεκτική) ELISA (mEL)

Η έλλειψη διαγνωστικών μεθόδων για την ΧΝΝ καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη την ανάπτυξη μίας μη-επεμβατικής μεθόδου που θα μπορεί να δίνει ακριβή διάγνωση στα πρώιμα στάδια της ασθένειας και πρόγνωση της εξέλιξής της. 
Πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν ότι η μέτρηση ενός συνδυασμού βιοδεικτών περιγράφει με ακρίβεια την κλινική κατάσταση των ασθενών ΧΝΝ και, συνεπώς, επιτρέπει την εξατομικευμένη και αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση. Η μέτρηση πολλών μεμονωμένων βιοδεικτών απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα δείγματος και περισσότερο χρόνο ενώ το κόστος αυξάνεται. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης πολλών μορίων συγχρόνως με ακρίβεια ικανή για κλινική εφαρμογή, όπως είναι η mEL και η στοχευμένη φασματομετρία μάζας (Multiple Reaction Monitoring Mass Spectrometry, MRM-MS).

 

Σκοπός η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων για τη διάγνωση και πρόγνωση ασθενών με ΧΝΝ

Αντικείμενο του έργου αποτελούν η εφαρμογή mEL και MRM με σκοπό τη σύγκριση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των δύο μεθόδων για τη χρήση τους στην ποσοτικοποίηση βιοδεικτών για τη διάγνωση και πρόγνωση της ΧΝΝ σε δείγματα πλάσματος αίματος. Οι βιοδείκτες που θα ελεγχθούν έχουν προκύψει από μελέτες πρωτεωμικής σε δείγματα πλάσματος ασθενών με ΧΝΝ που έχει πραγματοποιήσει το ΙΙΒΕΑΑ σε συνεργασία με την Κλινική Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης (PMID:26160894 και αδημοσίευτα δεδομένα). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πρωτείνες lysozymeC, Glutathione peroxidase3, leucine-rich α-2 glycoprotein, β-2-microglobulin, Histidine-rich α-glycoprotein, και Complement factor D. Παράλληλα, η ProtATonce αναπτύσσει βιοδείκτες για ΧΝΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Harvard και χρηματοδότηση από το NIH/NIDDK (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases). Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος φορέας βρίσκεται σε διαδικασίες απόκτησης του ISO13485, απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανή μετάφραση των βιοδεικτών σε βιοδιαγνωστικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά (CE marked).

Ειδικοι στόχοι m-ELISA

Oι ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη τριών τεχνικών μετρήσεων βιοδεικτών (mEL, MS-Orbitrap, και MS-Omnitrap). Στα πλαίσια της ανάπτυξης των τεχνικών θα γίνει έλεγχος των πρώτων υλών (αντισώματα και υλικά αναφοράς - reference standards). Για την πολυπλεκτική ELISA η Protatonce θα παράγει το kit ενώ για MS θα γίνει ενδελεχής χαρακτηρισμός των πεπτιδίων και πρωτεϊνών αναφοράς που είναι απαραίτητος για την αξιόπιστη ποσοτικοποίηση των βιοδεικτών. Περιλαμβάνει την επαλήθευση της καθαρότητας, τον καθορισμό της αλληλουχίας αμινοξέων, τον εντοπισμό πιθανών μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων και τη δημιουργία πρότυπων καμπυλών

  • Aξιολόγηση της ειδικότητας και της επαναληψιμότητας των μεθόδων mEL και MRM για τη μέτρηση των πρωτεϊνικών δεικτών στο πλάσμα του αίματος (ROC ανάλυση)

  • Σύγκριση των αποτελεσμάτων, βελτιστοποίηση των μεθόδων, εύρεση συνδυασμού βιοδεικτών με βέλτιστη διαγνωστική και προγνωστική αξία

  • Δημιουργία mEL με πιθανή συνδυαστική χρήση με MRM, για τη μέτρηση βιοδεικτών στο πλάσμα με σκοπό (α) την κλινική διάγνωση και κατηγοριοποίηση, και (β) την πρόγνωση των ασθενών με XNN

  • Διάχυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, έρευνα αγοράς προκειμένου οι βέλτιστοι βιοδείκτες να καταχωρηθούν ως πατέντες και πιθανά διαγνωστικά προϊόντα, και προώθηση στην αγορά του φασματογράφου μάζας Omntrap

Woman Walking in the Field

Contact Us

Your details were sent successfully!

bottom of page